Lestercollage

Stor milepæl for NBI

Onsdag d. 16. maj 2018 når vi en stor milepæl i Networked Business Initiativets historie! Det er dagen hvor, CBS forsker Lester Lasrado forsvarer sit PhD projekt: SET-THEORETIC APPROACH TO MATURITY MODELS

I projektet redegøres for en ny måde at arbejde med modenhedsmodeller på. En måde der bryder med et ofte alt for simplificerede billede af en modenhed der vokser efter en lineær – one size fits all model – og etablerer et ”nyt paradigme” for måden hvorpå man kan finde og arbejde med at måle og udvikle modenhed på – tilpasset den enkelte organisations kontekst på.

Lester Lasrado

Men hvad kom inden?

Men inden Lester startede sin PhD, var der allerede lagt en masse arbejde fra en masse folk! Det startede i SocialSemantic, som havde visionen om at gøre Danmark mere digitalt parate. Siden 2011 har vi i SocialSemantic regi udgivet 2 FACTBOOK rapporter i samarbejde med en masse engagerede frivillige.

SocialSemantic var et samarbejdsprojekt drevet af og i samarbejde med en masse dedikerede personer i mere end 100 organisationer på tværs af digitale bureauer, universiteter, brancheorganisationer og medier.

Mange mennesker fik glæde af den etablerede viden. Mere end 10.000 downloadede rapporterne de første 3 md. og 25.000 distribuerede printede rapporter og mere end 100 events blev det til over den 3-årige periode hvor projektets netværk brugte og delte data og viden bygget på baggrund af de mere end 5000 kortlagte organisationer i undersøgelsen.

Lancering af NBI platformen

I februar 2015 lancerede vi den platform som i dag kendes som NBI platformen. Det var meget kort fortalt en digital udgave af Factbook rapporten fra SocialSemantic – opdateret i realtime, i takt med at data kom ind i systemet. Platformen og projektet blev præsenteret i regi af NBI – The Networked Business Initiative – der var blevet til i et nyt ambitiøst samarbejde ml. os i NBI, CBS Professor Ravi Vatrapu og Institutleder Jan Damsgaard på CBS ITM og Sitecore hvor stifterne Michael Seifert og Lars Fløe var væsentlige støtter.

Men NBIs ambition var at platformen skulle være videnskabeligt baseret. Derfor var det med stor entusiasme at vi modtog EU midler til at ansætte en PhD studerende – Lester Lasrado – til at arbejde struktureret med data og være med til at skabe bro mellem det videnskabelige og forretningsmæssige. Det er blevet til tre spændende år, set fra vores side, og sikkert tre hårde år for Lester, som nu kulminerer med forsvaret 16. maj.

Spændende fremtid i NBI

Vi er dog slet ikke færdige – tværtimod!

For et halvt år siden lancerede vi DataforBusiness programmet, som baseres på NBI platformen, i stærkt samarbjde med DI og IBM. Vi har fortsat stort fokus på vores Omnichannel Marketing platform. Herudover ruller vi løbende nye versioner ud af www.GAIS.dk – et andet værktøj udviklet i samarbejde med en visionær direktion og ledergruppe i Krifa. NBI platformen understøtter GAIS (Go Arbejdslyst Index Score værktøjet der kan måle arbejdslyst og trivsel hos teams og individer.

Vi glæder os meget til næste etape på vores rejse – men vil lige stoppe op, og råbe et højt tillykke til Lester – fra hele NBI teamet!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *