networked business taskforce

NBI støtter Digital Vækstkultur

NBI har i starten af 2017 været med til at rådgive og vejlede i projektet ”Digital vækstkultur – skab vækst med digitalisering”.  Digital vækstkultur er et kompetenceudviklingsforløb målretttet små og mellemstore virksomheder, som er klar til at anvende digitale muligheder for at opnå øget vækst. Projektet er støttet af Den Europæiske Socialfond og Erhvervsstyrelsen.

 

Digital Vækstkultur har fokus på at udvikle digitale kompetencer hos både medarbejdere og ledelse i virksomhederne, og hovedparten af aktiviteterne i forløbet foregår rundt omkring på landets erhvervsakademier. Dette gør at projektet formår at koble den nyeste teori og forskning til praksis på en meningsfuld måde, samtidig med at studerende bliver inddraget i kompetenceudviklingen som en ekstra resurce til at hjælpe virksomhederne med at anvende deres nye viden.

 

Specifikt har NBI været med til at vejlede i udformningen af spørgeskemaet i screeningprocessen, med udgangspunkt i tidligere erfaringer i at udvikle spørgeskemaer. Derudover ser vi hos NBI også et stort potentiale for den netværksbaserede og kollaborative projektform, der samler innovationsnetværk, erhvervsorganisationer, rådgivere, og erhvervsakademier fra hele landet om at udvikle digitale kompetencer, og dermed vækst, for SMV’er i Danmark.

 

Skab Vækst med Digitalisering

Baseret på en screeningproces, samt virksomhedernes ønsker og specifikke nuværende kompetencer, matches virksomheder med specifikke temaer, der hver især er tilknyttet en region og et erhvervsakademi. Temaerne ændres for hvert gang forløbet afvikles., i alt 3 forskellige forløb I år kan der vælges imellem følgende temaer:

 

  • Digitalisering – med kunden i centrum
  • Det digitale værtskab – vi skal sælge gode oplevelser – også online
  • E-handel – strategisk udvikling
  • Få Success med BIM

 

Herefter deltager virksomhederne i et forløb med faglige workshops,  individuelle udviklingsforløb, herunder sparring med tilknyttede uddannelsesinstitutioner, adgang til regionalt netværk samt arrangementer om digitalisering og e-handel.

 

Det er målet at 150 virksomheder skal gennemføre forløbet frem mod 2019. For den enkelte virksomhed vil et forløb vare 10-12 måneder. Det er gratis at deltage, men det forventes at hver deltager kommer til at bruge ca. 10 arbejdsdage på forløbet.

 

Læs mere om projektet – eller tilmeld din virksomhed – her:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *